Hjelp til søknad om forlovelsesvisum for å gifte dere i Norge

PS: Hvis du har muligheten til å reise selv til Thailand for å gifte deg der, så anbefaler vi dette da dette kan være lettere. Vi kan da også hjelpe dere med selve giftemålet og papirene som trengs til dette.

Visumpakke 6 – Forlovelsesvisum:

Pakken inneholder:

  • Konsultasjon på Norsk, enten via epost, telefon eller personlig, vedrørende søknad, hvilke papirer som trengs og eventuell hjelp til utfylling av disse. Alle spørsmål besvares både til inviterende person i Norge og søker.
  • Konsultasjon på Thai for søker via epost, telefon eller direkte på vårt kontor i Pattaya vedrørende søknad, hvilke papirer som trengs og eventuelt hjelp til utfylling av disse.
  • Booking av flybillett som må legges ved søknad. (Billett betales først når visum er utstedt)
  • Personlig hjelp til innsendelse av søknad via Internett. Søker behøver nødvendigvis ikke stille på vårt kontor, men vi må ha alle papirer til oss og søker må være tilgjengelig på telefon.
  • Betalt gebyr for innlevering av søknaden til ambassaden. Betalt via internett. NB: Kontant gebyr til VFS innleveringskontoret på 800 THB kommer i tillegg.
  • Eventuell forsendelse av papirer og ferdig søknad til søker for innlevering i Bangkok.
  • Booking av tid for innlevering av papirer på ambassadens kontor for søkeren.

Ved søknad om forlovelsesvisum, må det oversettes og verifiseres mange papirer fra søkerens familie. Vi kan være behjelpelig med også dette, og gir pristilbud på dette etter at vi vet antall papirer for oversettelsen.

Ønsker søkeren transport og følge inn til innleveringkontoret, så ordnes også dette.

Du kan bestille vår visumhjelp i vår butikk her:

 

 


ØNSKER DU Å KONTAKTE OSS FØR DU KJØPER PAKKEN, SÅ FYLL UT SKJEMAET VED Å KLIKKE HER!

Kan kun gjøres etter at visumhjelp er kjøpt.

Browse...

Maximum size 25MB

Browse...

Maximum size 25 MB

Browse...

Maximum size 25MB

Browse...

Maximum size 25MB

Please wait...

NB: Det må betales et kontant innleveringsgebyr til innleveringskontoret ved innlevering av papirer som ikke er inkludert i vårt tilbud. Dette er for tiden på 800 THB. Ønsker man passet sitt tilsendt i posten etter endt behandling, så må man i tillegg betale for porto.

 

VIP Visahelp Thailand | Promoter siden din også